Drill Holder With Easy Tool Length Adjustment SDM

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 Review

in stock
DRILL HOLDER WITH EASY TOOL LENGTH ADJUSTMENT SDM
Model: BT SERIES-NT TOOL

– Rotating the guide ring can adjust the drill projection easily.

– Center-through coolant feeding is possible.(Max. 7MPa).

– Changing sizes of cutting tools is possible by only exchanging collets

Tag:
Category:

Description

SPECIFICATIONS

– Rotating the guide ring can adjust the drill projection easily.

– Center-through coolant feeding is possible.(Max. 7MPa).

– Changing sizes of cutting tools is possible by only exchanging collets

Model

d

L

B

D1

Nut

Collet

BT30-SDM07-75

0.5 ~7.0

75

29~39

0~4

23

HDP-07A

 

FDC-07

BT30-SDM07-90

0.5~7.0

90

29~54

0~4

23

HDP-07A

BT30-SDM07-105

0.5~7.0

105

29~54

0~4

23

HDP-07A

BT30-SDM09-90

2.5~9.0

90

28~38

0~4

26

HDP-09

 

FDC-09

BT30-SDM09-105

2.5~9.0

105

28~53

0~4

26

HDP-09

BT30-SDM09-120

2.5~9.0

120

28~53

0~4

26

HDP-09

BT30-SDM12-90

2.5~12.0

90

34~44

0~5

32

HDP-12

 

FDC-12

BT30-SDM12-105

2.5~12.0

105

34~59

0~5

32

HDP-12

BT30-SDM12-120

2.5~12.0

120

34~59

0~5

32

HDP-12

BT30-SDM16-105

3.5~16

105

40~50

0~6

36

HDP-16

FDC-16

BT30-SDM16-120

3.5~16

120

40~65

0~6

36

HDP-16

BT30-SDM22-105

3.5~22

105

48~58

0~8

46

HDP-22

FDC-22

BT40-SDM07-90

0.5~7.0

90

29~39

0~4

23

HDP-07A

FDC-07

BT40-SDM07-105

0.5~7.0

105

29~54

0~4

23

HDP-07A

BT40-SDM09-90

2.5~9.0

90

28~38

0~4

26

HDP-09

FDC-09

BT40-SDM09-105

2.5~9.0

105

28~53

0~4

26

HDP-09

BT40-SDM12-90

2.5~12.0

90

34~44

0~5

32

HDP-12

FDC-12

BT40-SDM12-105

2.5~12.0

105

34~59

0~5

32

HDP-12

BT40-SDM16-105

3.5~16

105

40~50

0~6

36

HDP-16

FDC-16

BT40-SDM16-120

3.5~16

120

40~65

0~6

36

HDP-16

BT40-SDM22-120

3.5~22

120

48~58

0~8

46

HDP-22

FDC-22

BT40-SDM22-135

3.5~22

135

48~73

0~8

46

HDP-22

BT50-SDM07-90

0.5~7.0

90

29~39

0~4

23

HDP-07A

FDC-07

BT50-SDM07-105

0.5~7.0

105

29~54

0~4

23

HDP-07A

BT50-SDM09-90

2.5~9.0

90

28~38

0~4

26

HDP-09

FDC-09

Additional information

Ưu điểm

– Dễ dàng điều chỉnh hướng khoan bằng cách xoay
vòng dẫn hướng
– Có thể cấp nước làm mát qua tâm (tối đa 7Mpa)
– Thay đổi kích thước của dụng cụ cắt bằng cách thay
bạc kẹp

1 review for Drill Holder With Easy Tool Length Adjustment SDM

  1. 5 out of 5

    Good

Add a review